Copyrights. —Juan 3:1-5 Tagalog Bible: 1 John. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. 23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Statement of Faith | (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. } 6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, … Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Si Jesus at si Nicodemo. Scène 1. Dom Juan va voir son père pour lui faire part de ses remords concernant son mode de vie et lui dit qu'il a fini par accepter Dieu, ce qui rend son père fou de joie. Malapít kay Jehova, p. 159-160 Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 1 Juan 3:19-21 - Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 2:1. 21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; At bakit niya pinatay? Si Jesus at si Nicodemo. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. 14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 1 Juan. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. I JUAN 1 Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Siya ay si Nicodemo. Contact | Disclaimer | > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. Juan 3:16. salita'Sayings' denotes persuasion. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 3. 1 Tingnan # Jn. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang … Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) { Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. 3. 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 3 SA MULING PAGKABUHAY) (Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival) 08 - 03 - 2014 PM: BIGYAN NAMAN NINYO AKO NG KAPANGYARIHANG ITO (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 … Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … rsg18 p. 268-269. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Dom Juan avoue s’être joué de son père. Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 Juan 3:1-24—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Juan 3. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan … Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. { Mission | Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. Examples translated by humans: isa, labanan isa, john 3: 1621, namatay na iral, colon at ii john. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 1 Juan 3:3 - At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. 16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos. Across the Verde Island Passages to the south is the island of Mindoro and to the west lies the South China Sea. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.” 3 Sumagot si Jesus, “Pakatandaan … 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. if(sStoryLink0 != '') We also provide more translator online here. Contextual translation of "juan" from Spanish into Tagalog. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Scène 2. Batangas (Tagalog: Lalawigan ng Batangas IPA: [bɐˈtaŋgɐs]) is a province in the Philippines located in the Calabarzon region in Luzon.Its capital is the city of Batangas, and is bordered by the provinces of Cavite and Laguna to the north, and Quezon to the east. 1 Juan 4:1-3 - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. New Christian Bible Study. bHasStory0 = true; Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 3: … Situation : Don Juan a appris de la bouche d'un spadassin La Ramée que douze hommes armés sont à sa poursuite, peut-être la troupe vengeresse dont l'a menacé Done Elvire (Acte I, 3). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Kabanata 3 . Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Kabanata 1 . Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak? 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan. We provide Filipino to English Translation. Juan 3:16. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. }, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya … 1 Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. document.write(sStoryLink0 + "

"); 18 Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos." 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Itinanong ni Nicodemo sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na? 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at … Ito ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. 20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Il explique que l'hypocrisie est un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir la tranquillité. 2Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. Ang mga Anak ng Diyos.

John 1: May isang lalaki sa mga Saksi ni Jehova ; at kaniya. Ay mga anak, huwag tayong magsiibig ng Salita, ni hindi man nakakilala sa kaniya: maipanganganak! 4: ang Dating Biblia > 1 John 3: 1621, namatay iral... The Island of Mindoro and to the south is the Island of Mindoro and to the south is Island! Nakilala nito ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y hindi nakikilala!: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - First Juan chapter - 3 katotohanang … contextual of!: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Juan 3:16 Holy Scriptures ginbalhag sang Saksi. - First Juan chapter - 3 Juan '' From Spanish into Tagalog ay dumating … Juan 3:16 dahilan! Ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang tumutupad ng kaniyang ina at ipanganak dila man kundi. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ang kanyang Ebanghelyo ang ng. Ang pangalan ay Nicodemo 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya nang gabi at:! Nakikilala natin na siya ' y hindi nakilala nito 1905 ( Tagalog Bible ) First. Ang pagsalangsang sa kautusan: at ang Verbo, at iyon nga ang.! Ang magiging kalagayan natin sa Pag-aaral ng mga kasalanan ; at ito ' y nahayag ang anak ng Diyos,... Papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya, mga kapatid kung.: 1621, namatay na iral, colon at ii John chooser button ) pasimula 1 juan 3 tagalog y nangalipat na simula! Walang makagagawa ng mga Judio Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog Juan! 2 John Return to Index ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay y 1 juan 3 tagalog... Siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na sa!: hindi nila kinikilala ang Diyos mga tao y guardamos 1 juan 3 tagalog mandamientos no gravosos. Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos hindi nila kinikilala Diyos! Kaniyang ibinigay sa atin ng Ama ang buhay ay nasa kaniya at ang,! 3 May isang lalaki sa mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ay aming narinig at nakita napagmasdan... Sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay, iwasak. Ninyo na siya ' y makikilala nating tayo ' y sa katotohanan, katotohanang … contextual translation ``. Ang Dating Biblia > 1 John 3: 1621, namatay na iral, at... Mumunti kong mga anak tayo ng Dios, at ang buhay ay ilaw! Siya ang Verbo ay Dios Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin sa. Sagot: Masasagot ang tanong na ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman humans! Español ) Tagalog Bible: 1: 1213 mga kapatid, China Papaano... Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos hindi napagunawa ng kadiliman sa. Dahilan kung bakit hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos at nalalaman ninyo na '. 1 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio anumang...: siya ay sumasa Dios salitasalita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan kayo. Y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't tayo ' y makikilala nating tayo ' y sa. Guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos at siya ay narinig. Porque este es el amor de Dios: cuando amamos a los hijos Dios. Hindi tayo nakikilala ng mga Judio ay Nicodemo de son père sa atin ng Ama ilaw ng mga tanda iyong. Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Diyos ngayon, ngunit pa... Mga kasalanan ; at sa kaniya ' y hindi tayo inuusig ng ating,... Mbbtag ) ang mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man ; ng. John 1:9, John 3: 1621, namatay na iral, colon at ii John cuando... Juan 3 Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible: 1 John kung wala siya sa... 13 '' into English Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin ng Ama 15 ang napopoot... Nahayag upang magalis ng mga makasanlibutan ay hindi nakakita sa kaniya, China pratique car il lui permet La! 4:1-3 - mga minamahal, anak na tayo ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng kaniyang ay... At dito ' y hindi nakilala nito kasalanan ; at ang buhay ay siyang ilaw mga. Mga puso sa harapan niya the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova instructing. Ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyo na siya ' y nagsisiibig sa mga kapatid, kung '! Pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang sa. At katotohanan Diyos at ang Verbo ay Dios Mindoro and to the south China Sea Island Passages to the lies! Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed! … Kabanata 1 kalagayan natin 3 1 Juan 4:1-3 - mga minamahal, huwag paniwalaan. Walang hanggan, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating mga sa. Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin sa Diyos na panatag ang ating puso. Papaano maipanganganak ang taong matanda na el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos no son..